Fagsafari

Fagsafari er et rekrutterings- og profileringsarrangement for yrkesfag.


Målgruppen er elever i ungdomskolen og den videregående skole.


Det er skolen selv som melder på elever som har lyst å delta.

Er Fagsafari en vanlig yrkesmesse?...................... Les mer.


Er dere interessert i å få Fagsafari til regionen ta gjerne kontakt:


Fagsafari

Unique Event AS

post@uniqueevent.no

Tlf: 915 21 777

Steder Fagsafari arrangeres:


Rogaland,

Sandnes 23.09.21..................Les mer


Oslo,

Etterstad vgs 25. jan. 2022....Les mer  


Møre og Romsdal,

Borgund vgs 27. jan 2022......Les mer

Tidligere avholdte Fagasari