Fagsafari

Fagsafari er et rekrutterings- og profileringsarrangement for yrkesfag.


Målgruppen er elever i ungdomskolen og den videregående skole.


Det er skolen selv som melder på elever som har lyst å delta.

Er Fagsafari en vanlig yrkesmesse?...................... Les mer.


Er dere interessert i å få Fagsafari til regionen ta gjerne kontakt:


Fagsafari

Unique Event AS

post@uniqueevent.no

Tlf: 915 21 777

Steder Fagsafari arrangeres:


Rogaland,

Sandnes10.02.22..................Les mer


Oslo,

Etterstad vgs 25. jan. 2022....Les mer  


Møre og Romsdal,

Borgund vgs 27. jan 2022......Les mer

Tidligere avholdte Fagasari

Fagsafari Sandnes 2017

Digital

Fagsafari Sandnes 2020

Digital

Fagsafari Oslo 2020