Velkommen til

Fagsafari-TV

høsten 2023

I to år har Fagsafari-TV sendt mer enn 25 timer på vår youtubekanal.

Vi har sendt Fagsafari for elever, Fagsafari for rådgivere.

Nå skal foreldrene få et bredt og godt innsyn i de muligheter yrkesfagene har og gir.

Vi har sendt Fagsafari for elever, Fagsafari for rådgivere.

Nå skal foreldrene få et bredt og godt innsyn i de muligheter yrkesfagene har og gir.

Følg med!  Foreldrenes Fagsafari kommer til en skjerm nær deg!

Nedenfor er noen filmer og sendinger vi har produsert.

Se flere filmer på vår youtube-kanal: https://www.youtube.com