Velkommen til

Fagsafari-TV

Fagsafari-TV har sendt mer enn 25 timer via vår youtubekanal.

Vi har sendt Fagsafari for elever, Fagsafari for rådgivere.

Filmene er fellesproduksjoner og kundeproduksjoner

Eksempel på fellesproduksjon

Rådgivertreff i Viken:

Eksempel på kundeproduksjon

Film om yrkesfag for Stavanger kommune:

Nedenfor er noen filmer og sendinger vi har produsert.

Se flere filmer på vår youtube-kanal: