Praktisk informasjon

om Fagsafari for elever

Besøksplan. Alle elever blir påmeldt gjennom sin skole. Elevene blir i forkant registrert i tre forskjellige fargegrupper - gul, grønn og rød. Disse fargegruppene benyttes til å utforme besøksplan(logistikkplan) Elevene bruker i gjennomsnitt 2 timer 30 minutter på Fagsafari.

Logistikkplanen blir tilsendt skolene i god tid før Fagsafari.

     

Fagdemonstrasjoner. En fagdemonstrasjon varer i 5 min. I løpet av denne tiden skal elevene på en visuell, informativ og engasjerende måte bli orientert om de muligheter som ligger i faget som blir demonstrert. Elevene i hver fargegruppe(se logistikkplan) blir i forkant inndelt i mindre undergrupper. Hvis 300 elever er satt opp i gul gruppe og det er 12 forskjellige fagdemonstrasjoner, tilsvarer dette i gjennomsnitt 25 elever i hver undergruppe. Hver undergruppe får sin guide. Guidene sørger for at elevene blir tatt med rundt til alle 12 fagdemonstrasjoner til rett tid. Dette kalles en fagdemonstrasjonsrunde. Et litt langt, men informativt ord.

Det gjennomføres tre - fire slike runder i løpet av dagen. Rekkefølgen er gul, grønn, rød og eventuelt blå. Hver fagdemonstrasjonsrunde varer i vårt nevnte tilfelle ca 1 time og 20 minutter.

     

Skolene blir i forkant informert om tidspunktet for fagdemonstrasjonsrunden og i hvilke undergrupper de er inndelt i.


Spørsmålsrunde. Ved ankomst får elevene utdelt et Fagsafariskjema. Dette skjemaet innholder en utstilleroversikt. Logistikkplanen er utformet slik at hver fargegruppe får sin tildelte hovedtid i utstillingsområdet. I tillegg vil det være elever fra andre fargegrupper. Elevene bruker +/- 60 minutter i utstillingsområdet.

     Elevene skal innom alle utstillere å svare på et spørsmål. Dette gjør elevene hver for seg eller i sammen med andre om ønskelig. På skjemaet skal hver utstiller signere etter hvert som elevene har svarer.

Ved avgang fra Fagsafari innleverer elevene sine skjemaer og deltar i trekningen av en klassekassa på 500,-


I forbindelse med spørsmålsrunden blir elevene oppfordret til å søke fordypende informasjon hos de enkelte utstillere. Vi oppfordrer også elevene til å gjøre seg kjent med utstillere før de ankommer Fagsafari. På den måte er de bedre forberedt til å kunne innhente informasjon som kan brukes i elevenes videre yrkesvalg. Dette gjøres via Magasinet Yrkesfagene og på hjemmesiden til Fagsafari.