Foreldrene sin Fagsafari


Velkommen til Foreldrene sin Fagsafari.


Gjennom 10 år har vi informert og demonstrert fag for nærmere 100 000 elever. Har hjulpet hundrevis bedrifter, bransjer, opplæringskontorer og videregående skoler i å framsnakke, rekruttere og profilere yrkesfag.


Gode tilbakemeldinger gir oss tro på at jobben vi gjør er riktig.


I høst og vinter vil vi invitere foreldre i ulke regioner til Foreldrene sin Fagsafari.

Vi kommer tilbake til vilke regioner etter hvert.


Foreldrene sin Fagsafari skjer gjennom Fagsafari TV. Her strømmer vi  informasjon og fagdemonstrasjoner. Intervjuer med utstillere og deltakere.


Se eksempler på dette på: Fagsafari TV


Gjennom Foreldrene sin Fagsafari legger vi forholdene til rette slik at alle kan delta digitalt. Vi gjør dette for at alle foreldre, som ønsker det, skal være best mulig oppdatert når de viktige valgene skal diskuteres rundt middagsbordet.


Under Fagsafari TV vil foreldrene kunne sitte i stuen å delta på Fagsafari.


I forkant av sendingen kan foreldre lese seg opp i Magasinet Yrkesfagene. Magasinet er digitalt med linker til fordypning. Vi utgir både regionale og landsdekkende magasiner:

Eksempel Magasinet Yrkesfagene Rogaland


Foreldrenes Fagsafari er selvfølgelig gratis å følge.